The effect of surface roughness of the mold on the production of latex gloves

חֲדָשׁוֹת

ההשפעה של חספוס פני השטח של התבנית על ייצור כפפות לטקס

נגיף הקורונה החדש מתפשט יותר ויותר ברחבי העולם, חלה עלייה בביקוש לציוד מגן, במיוחד מסכות הגנה וכפפות לטקס טבעיות. כאחד מאמצעי ההגנה המרכזיים, כפפות לטקס טבעיות רפואיות יכולות לספק בטיחות מצוינת ובידוד מפני סכנות מיותרות.

1627378569(1)

עם זאת, לייצור כפפות לטקס טבעיות, חיוני למצוא דרך מהירה, יעילה ואלחוטית למדידת חספוס המשטח של תבניות הכפפות על מנת להבטיח שניתן לקדם את הייצור ולהרחיב שוב את יכולת הייצור כך שיעמוד בדרישות. של צמיחה מתמשכת.

חספוס פני השטח של תבניות הכפפות חשוב במיוחד בשלב הייצור של כפפות לטקס טבעיות, שכן החספוס המשטח של תבניות הכפפות חשוב לייצור הכפפות עצמן. חספוס המשטח קובע את עובי הכפפה המוגמרת. אם המשטח חלק מדי, נוזל הלטקס הטבעי יתנקז מהמשטח במהלך העיצוב, ויגרום לכפפה להיות דקה מדי ולאבד את אפקט המכשול המגן שלה. בנוסף, אם חספוס המשטח אינו חלק, כמות גדולה של לטקס טבעי תתאסף ותשאר על תבנית הדפוס, וכתוצאה מכך כפפה עבה מדי לצורך פעולת הזרוע בפועל.

מד החספוס של השטח מציע את הפתרון האולטימטיבי לייצור כפפות לטקס טבעיות, לא רק בגלל קלות היישום והפעולה היעילה שלו, אלא גם מכיוון שהוא מאפשר לבצע מדידות ללא בגדי עבודה קבועים ובלתי ניידים או תומכי מכשור. ניתן להציב את המכשור באופן מיידי על תבנית הכפפות ליצירת כפפות למדידה, בהתבסס על חיבור הבלוטות 'האלחוטי למודול הדחיפה ולמודול התצוגה. שיטת מדידה מהירה ויעילה זו עונה על דרישות המגמות של היום ומחר.

1627378546(1)

 

השימוש במד חספוס משטח עמיד, מהיר ואמין מאפשר מדידות שדה מהירות, קלות ומדויקות בכל סביבות ומשטחים טבעיים, מה שהופך אותו לבחירה הטובה ביותר לשימוש ברצפת הייצור, בייצור התעשייתי ובחדר הבדיקה.


זמן פרסום: 05-05-2021